Fabric Lounge

FABRIC Lounge Korca në 360°

Muzikë, shisha, pije dhe birra jonë e fabrikës.

Ambiente të tjera

Kliko për të parë ambientet 360°

0
Vite Eksperiencë
0
%
Proçes i çertifikuar
0
Shije Unike
0
%
Prodhim Shqiptar